Tải trọng: 32,7 Tấn

Tải trọng: 31,8 Tấn

Tin Khuyến mãi

Kinh doanh xe: 0901 881 336
Hỗ trợ kỹ thuật: 0938 808 916
Cung cấp phụ tùng: 0938 808 916